Reklamacje

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym informujemy, co następuje:

1. Z chwilą potwierdzenia przez firmę WIELOCHA przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.wielocha.pl. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której firma WIELOCHA potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.

Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za są obowiązek uiszczenia przez Klienta ceny za zakupione towary wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Łączna cena za zakupione produkty wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz wysokość ewentualnych kosztów dostawy produktu są zamieszczone w koszyku przy podsumowaniu zamówienia;

2. Klient powinien uiścić należność za zamówione towary w terminie 7 dni przelewem na konto firmy WIELOCHA;

3. Czas realizacji zamówień (na terenie kraju) wynosi od 3 do 35 dni roboczych w zależności od wyrobu, terminy realizacji zamówień są widoczne na stronach produktów. Terminy mogą ulec skróceniu lub w pewnych przypadkach wydłużeniu. Termin na dostawę towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

4. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 501 644 097  lub 502 203 333

c) za pośrednictwem e-mail: info@wielocha.pl

 

5. Zgłoszenie reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego może zostać:

a) przesłane na adres: WIELOCHA, ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, lub

b) przesłane na adres e-mail: info@wielocha.pl, lub

c) złożone osobiście w salonie jubilerskim w Gdyni na ul. Władysława IV 47 / wejście od ul. Traugutta /

6. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  1. zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej;
  2. oraz przesłania na adres: WIELOCHA, ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, lub przesłani na adres e-mail: info@wielocha.pl, lub złożonia osobiście w salonie jubilerskim w Gdyni na ul. Władysława IV 47 / wejście od ul. Traugutta /
  3. reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną;

7. Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Dostarczony towar pozbawiony wad;

9. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru;

10. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

      

Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu towarów do Sklepu Internetowego lub salonu w Gdyni, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą;

11. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez firmę WIELOCHA usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;

12. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Fima WIELOCHA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanego towaru;

13. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, formularz dostępny na naszej stronie;

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. W przypadku, gdy zwrot towaru w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonywany jest spoza granic Polski bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Formularz reklamacyjny - plik do pobrania

Formularz zwrotu - plik do pobrania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl