Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wielocha.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), w ramach stron internetowych, pod którymi prowadzony jest Sklep Internetowy (zwanych dalej: „Strona Internetowa Sklepu”). 
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest firma WIELOCHA - Robert Wielocha z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, NIP: 6690010225, REGON: 330253620. 
 3. Firma Wielocha dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że firma Wielocha może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

§ 1 Jak zbieramy dane? 

 1. Firma Wielocha zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie („Klientami”).
 2. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku: 
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym; 
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym; 
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter); 
  4. korzystania z formularza kontaktowego; 
  5. udzielenia zgody na cele marketingowe; 
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, klient podaje: 
  1. adres e-mail; 
  2. dane adresowe;
  3. kod pocztowy i miejscowość;
  4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  5. imię i nazwisko; 
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4. Klient powinien ustalić w indywidulny sposób takie hasło, które będzie składało się z co najmniej 6 znaków, w tym małej i wielkiej litery oraz znaku specjalnego.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
  3. kod pocztowy i miejscowość;
  4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  5. imię i nazwisko;
  6. numer telefonu;
 6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP;
 8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 9. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe, klient podaje:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. telefon;
 10. W przypadku świadczenia usługi serwisowej klient podaje:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. dane adresowe;
  4. kod pocztowy i miejscowość;
  5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  6. numer telefonu;
 11. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 12. Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. 

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), prowadzenia programu lojalnościowego, a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system „Shoplo płatności”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail Wielocha będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. 

§3 Mechanizm cookies, adres IP 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Wielocha na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez firmę Wielocha produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 
 2. Wielocha wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.
 3. Wielocha wykorzystuje cookies własne w celu: 
  1. uwierzytelniania klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. zapisywania ustawień, takich jak język, lokalizacja, liczba wyników przeszukiwania itp.;
  4. zapisywania ustawień dla optymalnego wyświetlania obrazu na ekranie urządzenia klienta np. pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości ekranu klienta;
  5. zapisywania ustawień przeglądarki klienta tak, aby pozwolić Stronie Internetowej Sklepu na jej optymalne wyświetlanie;
  6. zapisywania nadużyć dotyczących Strony Internetowej Sklepu i usług, np. rejestrowania wielu kolejnych lub nieudanych prób rejestracji;
  7. pełnego załadowania Strony Internetowej Sklepu tak, aby pozostała ona dostępna;
  8. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  9. statystycznych, takich jak: rejestracji liczby osób odwiedzających Stronę Internetową Sklepu; rejestracji czasu, który goście spędzają na Stronie Internetowej Sklepu; rejestracji kolejności odwiedzin różnych witryn Strony Internetowej Sklepu; ustalania, które części Strony Internetowej Sklepu wymagają zmian; optymalizacji Strony Internetowej Sklepu; 
 4. Wielocha wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  4. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);
  5. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Wielocha może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Wielocha przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Wielocha nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. 

§4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia 

 1. Administratorem danych osobowych klientów, udzielających zgody na otrzymywanie informacji handlowych (dalej: „Klient”) jest firma Wielocha z siedzibą w Gdyni (81-384) przy ul. Władysława IV 47, zwana dalej („Wielocha”) e-mail info@wielocha.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika:
  1. wysyłania informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); treść ta znajduje zastosowanie w przypadku złożenia zapisu przez formularz internetowy;
  2. zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi lub prowadzonej sprzedaży;
  3. konieczności wykonania umowy na rzecz Klienta;
  4. uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony Wielocha, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług;
 6. Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony wielocha.pl, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.
 7. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w innych celach niż wskazane powyżej jest określone w innych regulaminach zamieszczonych na stronie www.wielocha.pl.
 8. Podanie danych osobowych Klienta dla realizacji celów określonych w pkt 2 jest dobrowolne, ale niezbędne dla ich realizacji. Podanie danych użytkowników Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 9. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: info@wielocha.pl.
  3. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 10. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 11. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 12. Dane osobowe, zebrane w celu wykonywanych usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, zaś w przypadku świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
 13. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 14. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 15. Wielocha zapewnia klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 16. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Wielocha może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.
 17. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 18. W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Wielocha nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 19. Wielocha nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta. 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Wielocha poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@wielocha.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl